THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LÀM VIỆC HÔM 24/4

( Từ 14h - 19h00 tại Số 1 Hồ Thiền Quang )

I. Nội dung chính

1. Lên kế hoạch đầu việc cho các ban chức năng làm việc hỗ trợ Ban tổ chức trong sự kiện hôm 25/4 

2. Tổng duyệt chạy thử toàn bộ chương trình giới thiệu Đạp xe xuyên Việt Hà Nội - Cà Mau

3. Giải quyết những vấn đề còn khúc mắc trong quá trình tổ chức

4. Những ai chưa nhận vé mời tiếp tục đến nhận vé cơ hội cuối cùng. Lưu ý những bạn đăng kí

mới cũng đến để nhận vé, vì đây là điều kiện bắt buộc để trở thành tình nguyện viên xuyên Việt

II. Thời gian

Từ 14h- 16h00:  Ban tổ chức cũng các Đội chức năng họp nội bộ

Từ 16h15 - 19h00: Tổng duyệt toàn bộ nội dung chương trình

III. Yêu cầu

1.  Tất cả đội trưởng các ban liên hệ với toàn bộ thành viên của mình, đội trưởng hôm đó phải có mặt

bất kì lí do gì, các thành viên thì nếu có việc bận xin phép đội trưởng và sau buổi họp liên hệ với đội

trưởng của mình để nắm bắt công việc ngày 25/4. Cố gắng đến đông đủ, hi sinh một vài buổi học nếu

không quan trọng để giúp ban tổ chức, đây là thể hiện sự nhiệt huyết của các em.

2. Riêng đội văn nghệ cố gắng tập trung đủ thành viên để tập duyệt sẽ có sự hỗ trợ của cố vấn nghệ

thuật và các bạn có chuyên môn tham gia cùng tiết mục đồng ca.

3. Các đội trưởng lên nội dung để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, chuẩn bị trong đầu những công

việc của mình để giúp đỡ ban tổ chức

4. Những tình nguyện viên có tâm huyết với chương trình có thể tham gia cuộc họp nội bộ nếu ban tổ

chức cần bổ sung các vị trí còn sót sẽ chỉ thị.

5. Tất cả TNV trên toàn quốc chia sẻ thông tin trên facebook về các thông báo của Ban tổ chức

TRƯỞNG BAN: TRỊNH TUẤN ANH