Hiện nay có nhiều TNV có sự nhầm lẫn giữa chương trình của chúng ta với một số  đơn vị tình nguyện

khác trên toàn quốc vì vậy BTC chương trình ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 2013  HÀ NỘI - CÀ MAU " HÀNH

TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"  công bố logo chính thức của chương trình để tránh hiểu nhầm


Logo chính thức của chương trình ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 2013

 ( Chương trình đề nghị các bạn TNV cùng toàn thể quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng

tôi bằng cách sủ dụng logo này làm avatar cho facebook, yahoo, Email,...)

Và nhân đây, BTC chương trình nhắc nhở về việc bộ phận truyền thông của chúng ta đã có sự nhầm lẫn

khi sử dụng hình ảnh của một số đơn vị đạp xe xuyên Việt khác trong quá trình truyền thông,điều này cũng

gây không ít hiểu nhầm giữa các bên. BTC chương trình xin chân trọng cáo lỗi toàn thể quý vị và một số

các đơn vị tình nguyện khác về sự nhầm lẫn và hiểu nhầm.Tất cả chúng ta đều hoạt động vì mục đích xã

hội vì vậy  BTC chương trình cũng mong muốn nhận được sự hợp tác giữa các đơn vị có cùng chung ý

tưởng để tạo ra một phong trào, một hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy lòng nhân ái  trong mỗi con người!

 

Trân trọng!