BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

THÔNG BÁO 

V/v: Nội dung tập huấn cho những TNV ở xa khu vực Hà Nội và Tp HCM

Hiện  nay có rất nhiều thành viên ở xa 2 khu vực Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh nhưng rất mong muốn được tham gia hành trình vì vậy BTC quyết định cho các bạn tự tổ chức tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các bạn được tham gia hành trình.

Trước khi các bạn tự tập huấn các bạn hãy đọc các nội dung thông tin sau qua các link:

http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/50/thong-bao-chuong-trinh-dap-xe-xuyen-viet-2013.html

http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/109/logo-chinh-thuc-cua-chuong-trinh.html

http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/213/noi-quy-tham-gia-hanh-trinh-ket-noi-yeu-thuong.html

http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/226/ban-to-chuc-dap-xe-xuyen-viet.html

http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/297/thong-bao-may-dong-phuc.html

Nội dung tập huấn cho các TNV ở xa:

- Các bài khởi động và rèn luyện sức bền

- Các kỹ năng đạp xe

Nội dung tham khảo ở đây: http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet-mua-he-xanh-sinh-vien-tinh-nguyen-xuyen-viet-hoat-dong-tu-thien-ung-ho-nguoi-ngheo/227/thong-bao-noi-dung-tap-huan.html

Khi có lịch kiểm tra toàn đoàn BTC sẽ thông báo với các bạn qua website, nên đề nghị các bạn vào website dapxexuyenviet.com để theo dõi thông tin thường xuyên. Trong trường hợp các bạn không đáp ứng được yêu cầu sẽ không được tham gia hành trình.

Yêu cầu các bạn tự giác và chụp ảnh thường xuyên các buổi tập gửi về địa chỉ email: [email protected] để BTC kiểm tra lại quá trình làm việc của các bạn.

Mọi thông tin có thể liên lạc trực tiếp với BTC hoặc gửi mail, BTC sẽ có phản hồi với các bạn trong thời gian sớm nhất.

BAN TỔ CHỨC