Link down load: NIDUNGXV2016.pdf

Chú ý: năm nay chương trình sẽ kéo dài tới 37 ngày

- Trong đó có 9 điểm được nghỉ từ 2 ngàu trở lên bao gồm: Ninh Bình, Thanh

Hóa, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, TP.HCM

- Đây là nội dung chính xác đến 90%, nội dung chuẩn sẽ chốt sau khi đi tiền trạm

về, cơ bản là không thay đổi nhiều với bản này