BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

THÔNG BÁO

V/v: Ban hành nội quy và các hình thức kỷ luật

A/ Nội quy

 1. Tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban tổ chức trong mọi hoạt động, mọi tình huống.
 2. Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết, học hỏi trong các hoạt động.
 3. Không văng tục, chửi bậy, phát ngôn bừa bãi, thiếu văn hóa, bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự của người khác.
 4. Nghiêm cấm tuyên truyền chống phá lại tổ chức, cũng như các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tổ chức.
 5. Nghiêm cấm truyền bá chính trị, tôn giáo dưới mọi hình thức.   
 6. Không hút thuốc, vứt rác bữa bãi, nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 7. Không có hành vi kỳ thị, phân biệt sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, vùng miền.
 8. Không được phép tự ý bỏ đoàn, phá hàng ngũ, đội hình, đi xe lạng lách đánh võng trong quá trình hoạt động.
 9. Tuân thủ làm việc đúng thời gian, hạn chế sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong các hoạt động.

B/ Kỷ luật

 1. Vi phạm lần đầu sẽ bị khiển trách trước Ban tổ chức.
 2. Vi phạm lần 2 sẽ bị cảnh cáo trước toàn đoàn.
 3. Vi phạm lần 3 sẽ khai trừ khỏi đoàn.
 4. Trong trường hợp có những hành vi gây nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả đoàn và xã hội thì sẽ bị khai trừ trực tiếp ra khỏi đoàn và yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước Việt Nam.
 5. Trong trường hợp gây hư hại, tổn thất cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở, địa phương nơi đoàn hoạt động và của đoàn sẽ phải đền bù bồi thường thiệt hại do hành vi gây ra.

BAN TỔ CHỨC

( đã ký)