Chương trình được thực hiện trên nền tảng và hình thức tương tự các chương trình mà các bạn trẻ đã biết cũng như đang thực hiện !

Nội dung chương trình bao gồm các bài tập duy trì thể chất và tinh thần với mục tiêu tạo động lực cho các bạn trẻ Việt Nam nói chung và đặt biệt là cộng đồng Đạp xe Xuyên Việt nói riêng - có cơ hội cùng nhau duy trì các bài tập để có sức khỏe tốt, ý chí, sự dẻo dai và một thân hình toàn diện.

Bản demo của chương trình đã được các Xver thực hiện trong thời gian qua, các Bạn tham khảo và bắt đầu quá trình luyện tập để có thể tăng cường thể lực - Một yếu tố then chốt để Đạp xe xuyên Việt tuyển chọn thành viên là có sức khỏe tốt !

Các bài tập và quá trình luyện tập của tất cả Xver sẽ được mở công khai trên các trang thông tin của ĐXXV, các Bạn có thể gửi Video của mình vào facebook, fan fage cũng như Group chính thức của ĐXXV.

Đây là hoạt động thiết thực BTC hi vọng XVer sẽ chung tay thực hiện để đạt được những kết quả tốt nhất !

Các vấn đề liên quan các bạn có thể liên hệ :

- Đào Văn Hanh - Thành viên thường trực Ban Điều Hành Hồ Chí Minh .

Facebook : https://www.facebook.com/Hangxver15