TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI CẦN THƠ!

< Những kỉ niệm đặc biệt với thế hệ trẻ >

 

Những hình ảnh của Chú nghĩa khi đồng hành cùng đoàn xuyên Việt