Sau những cân nhắc, suy tính kĩ lưỡng dựa trên khả năng, sự tâm huyết nhiệt tình, trách nhiệm Ban tổ 

chức đã chọn lựa được một người có đủ phẩm chất để dẫn dắt phát triển nội dung website, đó là Bạn

Sally Bùimột gương mặt khá quen thuộc với Đạp xe xuyên Việt 2013. Trong thời gian từ 10/5 đến 1/7

Sally Bùi sẽ đảm nhận với vai trò phó ban biên tập website và đây cũng là khoảng thời gian thử thách để

chứng minh năng lực cũng như phẩm chất xứng đáng của bạn ấy. Ban tổ chức sẽ xem xét và tiếp tục

giao nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo cũng như sẽ đồng hành với Đạp xe xuyên Việt ở các mùa tiếp

theo. Năm nay Sally Bùi sẽ là một trong 4 TNV tại Hà Nội tham gia đi tiền trạm...Hi vọng Sally Bùi sẽ luôn

luôn giữ được lửa của mình đối với chương trình và xác định vai trò vị trí của mình trong tổ chức.

Nhận xét của tôi về Sally Bùi: Một 9x rắn giỏi, bản lĩnh, quyết tâm và có ý chí mạnh mẽ

Thông tin cá nhân Sally Bùi

Họ tên đầy đủ: Bùi Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 23 - 03 - 1991

Từng học tại: Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

Hiện đang làm tại: vietcharmtour.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoahong.hhh

Email: [email protected]

Phone: 0934.539.067

Những bạn có góp ý nội dung hay muốn đóng góp bài viết chia sẻ hãy liên hệ trực tiếp với Hạnh để làm

việc nhé!

Trưởng Ban, Trịnh Tuấn Anh