Với sự tin tưởng của Ban tổ chức và căn cứ vào sự nhiệt tình cũng như năng lực. Ban tổ chức đã chính

thức bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đắc Trung Hiếu chức vụ Trưởng Ban Truyền Thông phụ trách chung (

Toàn Quốc ). Ban tổ chức hi vọng đồng chí Nguyễn Đắc Trung Hiếu sẽ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao cũng như góp phần xây dựng " hành trình kết nối yêu thương " ngày càng vững mạnh, phát

huy được tinh thần tốt đẹp của Hành trình kết nối yêu thương

Sau đây là một vài nét về tân Trưởng Ban Truyền Thông 

1. Họ tên đầy đủ: Nguyễn Đắc Trung Hiếu ( Facebook: https://www.facebook.com/hieu.melody )

2. Ngày sinh: 04/03/1995

3. Là cựu XVer 2014 - thành viên đội truyền thông

4. Một số hình ảnh nổi bật