BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

THÔNG BÁO

V/v:     - Cơ cấu tổ chức hành trình

Chú ý: Thông báo dưới đây cho cả Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội, yêu cầu TNV cả hai địa điểm thực hiện nghiêm túc.

    Các đội trưởng và thành viên các tiểu ban chuyên trách vẫn thuộc biên chế các đội không chuyên trách. Khi được yêu cầu sẽ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách của mình.

I. Chỉ đạo chung

1. Trưởng ban chỉ đạo chung toàn đoàn: Đồng chí Trịnh Tuấn Anh

2. Phó ban thường trực, điều hành toàn đoàn: Đồng chí Nguyễn Văn Hợi

3. Phó ban: Đồng chí Nguyễn Quang Dương

4. Thư ký: Đồng chí Trịnh Vân Anh – Đồng chí Phạm Thanh Nga

II. Phụ trách cơ sở

1. Tp Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

2. Tp Hà Nội: (Chưa có)

III. Đội hình:

Chia 10 TNV thành một đội gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó cùng 8 thành viên.

IV. Các tiểu ban

1. Tiểu ban An Ninh:  Gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó. Cứ 20 TNV cử ra một đ/c an ninh, yêu cầu khỏe mạnh, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

2. Tiểu ban Hậu Cần: Gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó. Cứ 20 TNV cử ra một đ/c hậu cần, yêu cầu nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chu đáo.

3. Tiểu ban Báo chí – truyền thông: Gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó. Cứ 20 TNV cử ra một đ/c báo chí – truyền thông, yêu cầu nhiệt tình, trách nhiệm có khả nằng tổng hợp tin và viết bài.

4. Tiểu ban Văn Nghệ: Gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó. Phụ thuộc vào các tiết mục để lựa chọn những TNV có khả năng. Yêu cầu nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng văn nghệ.

5. Tiểu ban Kỹ thuật: Gồm 01 đội trưởng và 01 đội phó. Cứ 20 TNV cử ra một đ/c kỹ thuật, yêu cầu khỏe mạnh, nhiệt tình, trách nhiệm có khả năng sửa chữa xe đạp.

6. Tiểu ban Y tế: 01 đội trưởng và 01 đội phó. Cứ 01 đội chọn ra một Đ/c vào tiểu ban. Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, có kinh nghiệm chuyên môn.

 

TRƯỞNG BAN

Đã ký