DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN PHỎNG VẤN LẦN 1 ( HÀ NỘI )

1. Đàm Quang Tuyển 09....503

2. Nguyễn Thị Thủy 016.....964

3. Phạm Thị Mẫn 09....907

4. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 09....591

5. Nguyễn Minh Cường 016....536

6. Đồng Thị Kim Ngân 016.....832

7. Nguyễn Thị Như Quỳnh 09.....412

8. Nguyễn Thị Thủy 016.....523

9. Trần Thị Thảo 09....138

10. Vũ Thị Thu Hoài 09.....993

11. Trần Thị Ngân Hà 09.....326

12. Nguyễn Thị Quyên 016.....993

13. Ngô Hương Thảo 09.....296

14. Nguyễn Thị Thanh Hằng 016......396

15. Nguyễn Thị Quỳnh 09.....994

16. Trần Thị Ánh Tuyết 016.....694

Các bạn nhanh chóng liên hệ với Trưởng Ban Điều Hành ( Hà Nội )

Mr. Tùng: 01653123065

Để tham gia chuyển thực tế đầu tiên chi tiết: 

 https://www.facebook.com/events/353170751553122