THÔNG BÁO DANH SÁCH TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

( danh sách lâm thời, thay đổi BTC sẽ update sau )

1. Trưởng Ban điều hành Hà Nội 

- Mr. Quý Nhân :0989465853

- Facebook: https://www.facebook.com/a101011110010

2. Trưởng Ban điều hành Hải Phòng

- Mr. Nguyễn Khánh Toán 01658979445

- Facebook: https://www.facebook.com/sidedlove2202

3. Trưởng Ban điều hành Huế

- Miss. Triệu Thị Thảo 01659051720 or 01643696922

- Facebook: https://www.facebook.com/thao.trang.9889

4. Trưởng Ban điều hành Đà Nẵng

- Mr. Đoàn Xuân Lộc : 01634234661

- Facebook: https://www.facebook.com/loc.doan.773

5. Trưởng Ban điều hành Tây Nguyên

- Miss.Nguyễn Thị Dương : 01676571195

- Facebook: https://www.facebook.com/titanium.bmt

6. Trưởng Ban điều hành Bình Dương

- Miss. Bùi Quỳnh Như: 01223 909 579

- Facebook: https://www.facebook.com/quynhnhu.bui.3

7. Trưởng Ban điều hành TPHCM

- Mr. Trương Xuân Hoài: 0917225933

- Facebook: https://www.facebook.com/mc.mars.92

 Các khu vực khác BTC tiếp tục tìm kiếm nhân tài để phụ trách, nếu cảm thấy mình tâm huyết và có

nhiều thời gian cũng như là người đặc biệt trách nhiệm hãy liên hệ với chúng tôi qua email của

chương trình: [email protected] với nội dung " Ứng tuyển Trưởng Ban Điều Hành "

- Nội dung email ứng tuyển yêu cầu

+ Thông tin cá nhân thật chi tiết có thể ( tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ tạm trú, địa chỉ thường trú )

Ảnh chụp CMND và hộ khẩu ( chụp từ bản gốc )

+ Trình bày lý do BTC nên lựa chọn bạn làm Trưởng Ban điều hành

Ban tổ chức sẽ sớm phản hồi và phỏng vấn trực tiếp các bạn!