Thông báo đến tất cả các Bạn ứng cử tham gia gia Ban Điều Hành ĐXXV Hồ Chí Minh 2016 về lịch họp như sau !

- Đối tượng: tất cả tinhg nguyện viên (TNV) đã đăng kí tham gia BĐH năm 2016, bao gồm cả những TNV đã

tham gia ĐXXV những năm về trước có tinh thân làm việc cho tổ chức trong thời gian tới !

- Thời gian: 14h đến 18h ngày Thứ Bảy 26/03/2016 .

- Địa điểm: Lầu 1, 37 Phan Xích Xong - Phú Nhuận (Cafe Khói)

- Yêu cầu: trang phục lịch sự, đem giao máy tính ( nếu có) để làm việc !

-Liên hệ: tất cả các vấn đề cần các Bạn liên hệ: 

Mr Dương: 0903 01 9093