KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

 

Thời gian

Phụ trách

Hạng mục

Chi tiết

10/6 – 15/6

BTC và Trưởng BĐH

Test đầu vào

- Test thể lực

- Test bài viết

10/6 – 15/6

BTC và Trưởng BĐH

Chốt thành viên tham gia

- Chốt thành viên tham gia từng khu vực

15 – 20/6

BTC và Trưởng BĐH

Đóng kinh phí tham gia

- Chốt ngày nộp kinh phí

- Thu kinh phí

- Gửi về cho BTC

20/6 – 25/5

BTC và Trưởng BĐH

Training kinh nghiệm

- Hướng dẫn quy định hành lý cho thành viên 2016

- Hướng dẫn các kinh nghiệm trên đường đi

- Thông báo các nội dung liên quan đến hành trình

- Chuẩn bị phương án ra Hà Nội tập kết xe và người

20/6 – 25/6

BĐH Hà Nội

Bố trí chỗ nghỉ cho TQ

- Lên danh sách các chỗ ở của thành viên Hà Nội

- Lên kế hoạch đón tiếp thành viên ra Hà Nội

- Cử đại diện tiếp đón

25 – 27/6

ALL

Tập kết ra Hà Nội

- Bố trí chỗ nghỉ ngơi cho thành viên các khu vực khác

- Chuẩn bị cho lễ khai mạc

 

 

 

 

28/6

All

Khai mạc XV2016

- Công tác tổ chức

29/6

All

Họp toàn đoàn

- Thông báo nội quy

- Phân chia các đội

- Thông báo kế hoạch xuất quân ngày đầu tiên

 

30/6

All

Khởi hành xuyên Việt