THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC

1. Về việc thu tiền

- Các đội trưởng, nhóm trưởng nhắc nhở thành viên đóng tiền áo chậm nhật cuối tuần này những ai chậm trễ phải tự làm áo ( phải giống áo của chương trình )

- Các đội trưởng , nhóm trưởng thu tiền ghi lại danh sách cụ thể, nộp tiền cho người phụ trách các tỉnh

- Đối với các tỉnh ngoài Hà Nội thanh toán bằng cách chuyển khoản. Liên hệ Miss Vân Anh:0948.453.226 để hướng dẫn cách thanh toán chính xác nhất.

2. Về việc chọn size áo

- Các đội trưởng nhóm trưởng, cho thành viên tự đăng kí size, người phụ trách có nhiệm vụ tổng hợp size và số lượng áo của toàn tỉnh mình phụ trách. ( Theo dõi bảng dưới )