Nhằm tạo khí thể cho mùa xuyên Việt mới, năm nay BTC sẽ tiến hành làm đồng phục tập huấn cho tất cả

thành viên có ý định nghiêm túc và có nguyện vọng tham gia Đạp xe xuyên Việt 2017. Bắt buộc 100% thành

viên tham gia tập huấn phải có đồng phục của chương trình

Đồng phục tập huấn bao gồm:  ( kinh phí tổng 125.000đ )

1 Áo ngắn tay của chương trình

1 Cờ của chương trình

1 mũ của chương trình

1 móc khóa của chương trình

Các thành viên chuẩn bị kinh phí, nộp cho đại diện BTC tại buổi họp mặt đầu tiên và đăng ký size áo luôn!