Tiêu chí được cấp giấy chứng nhận

1. Tham gia đầy đủ chương trình, chấp hành nội quy tốt

2. Các trường hợp bất khả kháng ban tổ chức sẽ xem xét

Thông tin chi tiết

- 2 ảnh 3x4 mặt sau ảnh có ghi rõ Tên + đội + chức vụ

- Đóng phí 15.000đ/bạn

Thông tin liên hệ về việc cấp giấy chứng nhận

Thời gian nộp ảnh từ 9/4 - 15/4 tất cả tập hợp cho phụ trách khu vực và gửi về cho Trưởng đoàn ( liên hệ Trưởng đoàn )

Phụ trách chung Trưởng đoàn: Lê Đình Tuấn

Phụ trách miền Bắc: Trần Thương

Phụ trách miền Trung: Nguyễn Minh Tâm

Phụ trách miền Nam: Nguyễn Ngọc Anh Tú