THÔNG BÁO MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: đơn đăng ký + CMND photo kẹp vào nhau 

- Mẫu hồ sơ đăng ký các bạn down load tại đây:don_dang_ky.doc

Các bạn thành viên mới chú ý liên hệ trực tiếp với các trưởng ban điều hành khu vực

để nắm rõ tình hình chi tiết. Danh sách các trưởng ban điều hành tại đây: http://dapxexuyenviet.com/bvct/dap-xe-xuyen-viet/1035/truong-ban-dieu-hanh-xuyen-viet.html