BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH ĐẠP XE XUYÊN VIỆT 2013 

" HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

THÔNG BÁO

V/v: Ngừng thu đơn đăng ký online qua email, tiến hành thu trực tiếp.

Bắt đầu từ ngày 06/05/2013, Ban tổ chức HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG sẽ không nhận đơn đăng ký online qua email [email protected] mà sẽ tiến hành thu đơn trực tiếp. Các tình nguyện viên có như cầu tham gia hãy download mẫu đơn đăng ký tại http://www.mediafire.com/?gojsvsuqbg65qgh sau đó in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi liên hệ trực tiếp với các đồng chí phụ trách nhận đơn tại các khu vực để nộp trực tiếp. 

chú ý: Ban tổ chức chỉ nhận đơn tại hai khu vực là Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Thông tin người tiếp nhận:

- Tp Hà Nội: Đồng chí Lý Trần Ban

Điện thoại: 0973217767

Địa chỉ (nơi nhận đơn): Học Viên Ngân Hàng 

- Tp Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương

Điện thoại: 0903019093

Địa chỉ (nơi nhận đơn): Làng Đại Học Thủ Đức

Mọi thông tin liên quan các bạn gọi điện theo hai địa chỉ trên để làm việc.