THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

- Đúng 9h30 sáng ngày mai 12/08 tất cả tình nguyện viên gửi xe đạp tập trung tại 79 Ngọc Hồi để nhận xe đạp và xe máy

- Nhóm trưởng chú ý thông báo cho các thành viên trong nhóm, tất cả TNV share thông tin lên tường để cho anh em biết