BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

THÔNG BÁO

 V/v- Công bố nôi dung tập huấn trên toàn quốc

Chú ý: Thông báo dưới đây cho cả Tp Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội, yêu cầu TNV cả hai địa điểm thực hiện nghiêm túc.

Mục đích – Yêu cầu

Mục đích

-     Rèn luyện đội hình, đội ngũ, các khẩu lệnh, các nguyên tắc trong quá trình xuyên Việt.

-     Rèn luyện sức khỏe, sức bền cho TNV tham gia hành trình trình.

-     Rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông, các kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình xuyên Việt.

-     Giáo dục các kiến thức tình nguyện, văn hóa các vùng miền tới Tình nguyện viên.

-     Lựa chọn những TNV có chất lượng, đảm bảo quá trình xuyên Việt diễn ra được an toàn, tiết 

kiệm và hiệu quả.

Yêu cầu

-     Yêu cầu các TNV nghiêm túc, thực hiện đúng nội quy.

-     Quá trình tập huấn diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

-     Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự khu vực tập huấn.

-     Nội dung tập huấn không liên quan đến các hoạt động  tuyên truyền tôn giáo, chính trị, các vấn đề nhạy cảm.

 II. Nội dung

1.Đội hình, đội ngũ, ký hiệu nhận biết riêng

2. Rèn luyện thể thực

3. Kỹ năng đạp xe

4. Các kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ

-     Ngã xe

-     Sơ cứu tại chỗ

-     Hỏng xe

-     Sự cố khác

III. Thời gian – địa điểm

1.      Khu vực Tp Hà Nội

-         Địa điểm: Công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội ( vào cổng đối diện Nhà n Hóa Học Sinh Sinh Viên TP HN)

-         Thời gian: 18h 00– 21h00 thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 15/05/2013 – 20/06/2013.

Chú ý: Các TNV khu vực Hà Nội khi tới công viên mua vé và gửi xe bình thường sau đó vào phía bãi tập theo người hướng dẫn.

2.      Khu vực Tp Hồ Chí Minh

-         Địa điểm:

+    Làng Đại Học Quốc Gia Thủ Đức

+    Công Viên Gia Định 2, Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

-         Thời gian: 16h – 19h thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 04/05/2013 – 20/06/2013.

                                                                                                                                       TRƯỞNG BAN  

                                                                                                                                             ( đã ký )