Thông báo tuyển MOD website dapxexuyenviet.com


1.Vị trí cần tuyển

MOD (Morderators) -Mod phụ trách website

2. Điều kiện:


Chúng tôi không buộc phải hoàn thiện hết tất cả yêu cầu như kỹ năng làm việc, cá tính,

báo cáo,... sau khi nhận được đơn ứng tuyển sẽ xem xét, nếu có tiềm năng sẽ tiến hành

hướng dẫn thêm khi các bạn được nhận

- Yêu thích và đam mê công việc cộng đồng

- Nhiệt tình, năng động, muốn đóng góp cho cho sự phát triển của website

- Tích cực gửi bài, chỉnh sửa bài trong box

- Thời gian mỗi ngày ít nhất 1 - 2h để làm việc

- Ưu tiên người có trách nhiệm và nhiệt tình

3.Quyền lợi:

- Hưởng các quyền lợi đặc biệt dành cho Mod.

- Luôn luôn được nhận các thông tin mới nhất 

- Nâng cao khả năng quản lý, Nâng cao khả năng làm việc độc lập

- Mod sẽ được xét lên Admin

- Nhiều quyền lợi sau này...liên hoan cuối năm

- Ưu tiên phụ trách các dự án tình nguyện hoặc kinh tế nếu có khả năng

4.Mẫu đơn ứng cử:

Đăng ký  gửi email tới: [email protected] và điền theo mẫu sau:

- Họ và tên:
- Đơn vị công tác:
- Box đăng ký làm mod: 
- Email:
- SĐT:
- Facebook (nếu có):
- Khả năng đặc biệt:
- Lí do ứng cử:
- Mong muốn khi tham gia: