BTC " Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương "  xin thông báo

Theo kế hoạch tổ chức xuyên Việt 2015, chương trình bắt đầu cho chiến dịch tuyển thành viên đợt II

để chuẩn bị cho đợt tập huấn sắp tới, có thể chọn lựa được những thành viên phù hợp nhất với

chương trình. Nội dung chi tiết như sau

1. Thời gian: từ 20/3 - 5/4/2015

2. Đối tượng tất cả những người từ 16 tuổi trở lên, sức khỏe tốt

3. Hình thức đăng ký: đăng ký qua link http://dapxexuyenviet.gr8.com ( Thông tin đầy đủ )

4. Hệ thống thông tin chính thức của chương trình

+ Website: http://dapxexuyenviet.com

+ Fanpage: http://facebook.com/hanhtrinhdapxexuyenviet

+ Group: http://facebook.com/groups/hanhtrinhdapxexuyenviet

+ Email: [email protected]

+ Hotline: 046.2662.043