THÔNG BÁO NỘI DUNG DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG

1. Kế hoạch đón tiếp các thành viên từ các tỉnh về Hà Nội

- Nội dung: đón tiếp người, đi lấy xe

- Thời gian: từ 25 - 28/6

2. Kế hoạch họp hành chính toàn đoàn

- Nội dung: Giải đáp nội quy, chính sách, chia sẻ kinh nghiệm xuyên Việt, bố trí cơ cấu bộ máy xuyên Việt...

- Thời gian: Buổi chiều ngày 28/6 ( sẽ thông báo cụ thể )

3. Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc

- Nội dung: thông cáo báo chí, tổ chức sự kiện khai mạc

- Thời gian: 19h - 21h30 ngày 29/6

- Địa điểm: ( sẽ thông báo chi tiết trong vài ngày tới )

4. Kế hoạch xuất quân

- Nội dung: tập hợp toàn đoàn, chính thức xuyên Việt

- Thời gian xuất phát đúng 6h45 phút ngày 30/6

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ vô danh - Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội