Những thứ BTC sẽ phát miễn phí: 1 áo ngắn tay, 1 áo dài tay, 1 cặp, 2  quần dài thể thao, Những bạn mới đăng ký chưa mua đồng phục tập huấn sẽ phải nộp thêm 130.000đ để nhận ( 1 áo, 1 mũ, 1 cờ, 1 móc khóa )

Tất cả các bạn có nhu cầu mua thêm trang phục thì đăng ký với BTC để đặt luôn:

- Áo cọc tay: 80.000đ/chiếc S ( 1m6) M ( 1m65 - 1m7 ) L ( 1m75 trở lên )

- Mũ 25.000đ/chiếc

- Áo dài tay: 110.000đ/chiếc S ( 1m6) M ( 1m65 - 1m7 ) L ( 1m75 trở lên )

- Quần thể thao: 70.000đ/chiếc Quần có 3 size S ( 1m6) M ( 1m65 - 1m7 ) L ( 1m75 trở lên )

Bộ đồng phục tập huấn những thành viên cũ đã dùng tiếp tục mang đi để sử dụng xuyên Việt, ai

làm mất hoặc thiếu thì phải mua bổ sung ( đặc biệt là cờ và mũ )