Thân gửi Admin tất cả các Fanpage liên quan đến chương trình!

Hiện tại có rất nhiều trang con của cá nhân, của các ban điều hành các khu vực ( từ năm 2013 cho đến nay ) liên quan đến

chương trình. Nhằm truyền thông nhất thống và đạt hiệu quả cho chương trình Ban tổ chức xin thông báo và khuyến khích

Admin các Fanpage như sau

1- Share thông tin liên quan đến chương trình từ Fanpage chính thức http://facebook.com/hanhtrinhdapxexuyenviet

2- Chia sẻ lên Fan các thông báo quan trọng trên website chính thức của chương trình http://dapxexuyenviet.com

3- Hỗ trợ và tạo điều kiện Setp các đồng chí sau trong ban truyền thông làm Biên Tập Viên

- KHÁNH LY

- MAI TUYẾT TRINH

- LÊ ĐÔNG QUYỀN

Quan điểm của Ban tổ chức là không bắt ép thành viên làm chủ các Fanpage  vì các bạn có quyền cá nhân tuy nhiên nếu được các bạn hỗ trợ chúng tôi tin rằng chương trình sẽ được lan tỏa rộng rãi và phát huy tinh thần & ý nghĩa của nó!

Trân trọng cám ơn!

Trưởng BTC: Trịnh Nguyên Tuấn Anh