ĐẠP XE XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

THÔNG BÁO PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN

1. ĐỐI TƯỢNG

- Tất cả thành viên không bỏ cuộc giữa chừng, hoặc có lý do bất khả kháng phải tạm ngừng chương trình

2. QUY TRÌNH NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN 

Nộp ảnh thẻ cho BTC anh thẻ: 4cm x 6cm số lượng 2 cái. Thẻ bỏ trong phong bì giấy có ghi đầy đủ các thông tin dưới

+ Họ tên đầy đủ:

+ Số CMND:

+ Ngày sinh :

 Thuộc đội nào:

+ Chức vụ: ( là TNV bình thường hay cán bộ, chỉ rõ chức danh VD Trưởng Ban Truyền Thông, Đội trưởng đội 1... )

Ví dụ: Nguyễn Văn A , CMND 173345267, 22/12/1994, Đội 1, Đội trưởng

* Tất cả các Trưởng Ban Điều Hành ( hoặc đại diện ) gửi toàn bộ ảnh ( đầy đủ thông tin ) cho BTC Trước ngày 15/9

Nhận giấy chứng nhận: BTC sẽ phát giấy chứng nhận cho tất cả những ai đúng đối tượng và đầy đủ thông tin

từ 25 - 30/9 ( Những ai không đầy đủ thông tin BTC không chịu trách nhiệm )

3. VỀ KINH PHÍ 

Các bạn chú ý để giấy chứng nhận có giá trị và lưu giữ lâu dài BTC sẽ thiết kế và in ấn với chất liệu giấy tốt 

- Giấy chứng nhận mỗi bạn đóng 15.000đ ( tiền phôi giấy và in ấn ) nộp cho đại diện khu vực của mình

- Kinh phí chuyển phát và ra mẫu BTC sẽ chụ trách nhiệm

                                                                                                                                       TRƯỞNG BTC

                                                                                                                                    TRỊNH TUẤN ANH

                                                                                                     ( đã ký )