NỘI DUNG THI TEST ĐẦU RA

( Thời gian linh động 11 - 15/6/2015 )

I. PHẦN THI THỂ LỰC

- Chống đẩy ( Nam/nữ ): 50/35 cái

- Đứng lên ngồi xuống ( Nam/nữ ): 80/60 cái

- Chạy bền ( Nam/nữ ): 4km/3km trong thời gian 20 - 25 phút

Những nội dung khác tùy theo khu vực

II. NỘI DUNG THI VIẾT

- Các nội dung liên quan đến hiểu biết về chương trình

- Các câu hỏi liên quan đến kĩ năng xuyên Việt

- Các câu hỏi liên quan đến nhân thức của thành viên

( Chi tiết câu hỏi BTC sẽ gửi cho từng Trưởng Ban Điều Hành)

Lưu ý: Những bạn nào trong khoảng thời gian đó vì điều kiện đặc biệt không tham gia được thì viết đơn

xin Trưởng Ban Điều Hành để được kiểm tra sau.

Những bạn ở địa phương không có ban điều hành nếu quá xa sẽ tự test ở nhà và gửi video lên fanpage của chương trình!