Dear All

Lời đầu tiên thay mặt Ban tổ chức chương tình xin gửi chúc sức khỏe  và thành công đến tất cả các đồng

chí. Thưa các đồng chí chương trình đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương của chúng ta chuẩn

bị bước sang cuộc hành trình thứ 2 với lộ trình Hà Nội - TPHCM. Để cổ vũ tinh thần và truyền thông cho

chương trình  Ban tổ chức phát động thay đổi avatar và ảnh tường Facebook rất mong được sự hưởng ứng

ủng hộ của tất cả các đồng chí XVer 2013 cũng như 2014

Nôi dung chi tiết như sau: ( Thời gian từ 1/6 đến 15/6 )

1. Thay đổi avatar: Mẫu avatar thống nhất theo link http://bit.ly/1oG1fm7

2. Thay đổi mẫu nền tường thống nhất theo link http://bit.ly/1u3TTsx

3. Chia sẻ thông tin tuyển TNV tại link http://bit.ly/1oUiQ7A

Trân trọng cám ơn,

                                                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                     Trịnh Tuấn Anh