Xuyên Việt 2013 đã đi qua và chúng ta đi đến thành công suốt hành trình là cả một sự giúp đỡ hậu thuẫn đàng sau của các cô chú trong Qũy " Mãi mãi tuổi 20 " đặc biệt là Cô Trần Hồng Dung và Thầy Nguyễn Cảnh Toàn. Nhân ngày của những người thầy tất cả TNV xuyên Việt xin kính gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến thầy và cô!